กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม สาขากรมยุทธการทหารเรือในแขวงศิริราช แขวงวัดอรุณฯ

หมวดหมู่


ตำแหน่งบนแผนที่

อีก สถานที่ราชการ ใกล้เคียง