อุทยานการฝึกฯ ศฝ.นศท.มทบ.23 อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่นในตำบล พังทุย อำเภอน้ำพอง

หมวดหมู่


ตำแหน่งบนแผนที่

อีก โรงเรียน ใกล้เคียง